Número de Contacte - Fax: (+34) 977 44 11 71
Horari d'atenció: dimarts i dijous de 9h a 13h.

Associació Transtorns de l’Aspectre Autista Terres de l'Ebre

Associació

  • L'Associació Trastorns de l'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre es constitueix a finals de 2008 sota les sigles AD'ATE.
  • La formaven inicialment 5 famílies de Tortosa i Xerta, que van posar les bases del que ara és una associació estesa per gran part del nostre territori. A finals de 2010 ja eren 16 famílies associades i actualment (agost 2012) som més de 60.
  • Sense pretendre que aquest creixement es degui exclusivament a la feina feta des de l'associació, les tasques de difusió entre la població i sobretot entre els professionals han ajudat a tenir més en compte aquests trastorns. A més ATEATE s'ha convertit en punt de referència per a afectats i famílies, i poc ha poc ha incrementat el nombre de serveis que ofereix.
  • Entre les necessitats la més important és trobar un lloc que esdevingui la seu física de l'associació.
  • Així doncs, amb els resultats obtinguts fins a la data i amb la responsabilitat de millorar i no parar de créixer per poder ajudar totes aquelles persones que ho necessitin, tots els que formem ATEATE renovem contínuament la nostra il·lusió i el nostre compromís per aconseguir-ho.

Clica al següent enllaç per accedir a la nostra pàgina Web

       www.ateate.cat

La Junta

La junta és l'òrgan que s'encarrega de prendre les decisions que afecten al funcionament de l'associació i assumeix les tasques de representació per als actes i reunions.

Es renova cada 2 anys.

No té un nombre definit de membres, i la idea es que amb més persones es poden fer més tasques. Així, qualsevol soci que en vulgui formar part és sempre benvingut.

Equip de Psicòlegs

És imprescindible per l'èxit de la nostra tasca comptar amb professionals amb capacitat i especialització, i que creguin amb el projecte, ja que els recursos disponibles són limitats. 

Socis

Els afectats i famílies són el sentit de la nostra existència. No només es tracta de rebre el suport de l'associació, sinó de convertir-se en els que ajudaran als que vindran darrera nostre, i treballar per a millorar les expectatives de futur de tots.

Col·laboradors

Per tirar endavant i aconseguir els nostres objectius, necessitem de la implicació i suport de tots. Ser capaços de donar a conèixer aquests trastorns i sensibilitzar la població és un dels nostres reptes més importants, i aconseguir que la gent col·labori amb nosaltres és necessari per millorar les condicions actuals i futures dels afectats.